Tosiek16

30 tekstów – auto­rem jest To­siek16.

Chora

Na początek nie mów nic
tyl­ko weź mnie za rękę
wyj­mij z niej żyletkę
ale nie krzycz
nie dziś

Za­bierz mnie do domu
da­leko od prob­lemów
od his­te­rii palącej od środka
tyl­ko nie wspo­minaj o tym
nie dziś

Nie mów nikomu
o psychicznym umyśle
czy cho­rej psychice
i nie mów, że nie ostrzegałam
jak ciężko się żyje z wariatką 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 stycznia 2012, 23:20

AA

Je­den kieliszek
do zatracenia,
wi­dok szkła
nie wzbudza obrzydzenia,
Choć ko­lej­ny to już raz

Zasłaniam oczy,
przy­zywam mrok,
by nie widzieć, jak się staczam
Ko­lej­ny to już raz

Póki stan błogi trwa,
nie myślę co będzie potem
Póki wszys­tko w duszy gra
Myślę, że jes­tem Bogiem
A który to już raz? 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 stycznia 2012, 01:06

Nies­pełnione marze­nia mniej bolą jeśli zaw­cza­su prze­widzi się klęskę 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 grudnia 2011, 10:28

Lód

Wy­soko na niebie świeci
lecz nie ogrzewa
Zim­nym światłem wita
i żeg­na obiet­nicą lata
które­go na­dejścia nie widać
Na noc za­mienia się z bratem
również nie­czułym, zimnym
głuchym na błaga­nia i groźby
człowieka z ser­cem jak lód
Je­go nie og­rze­je już słońce
nie skąpie w ciepłych promieniach
dla niego zim­ne, gasnące
ta­kie zos­ta­nie jak teraz
I na­wet gdy­by po­leciał wysoko
wzbił się pod niebo jak Ikar
nie poczu­je gorąca w skrzydłach
tyl­ko chłód twar­dej ziemi
na której leży teraz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 grudnia 2011, 20:07

Piekło z wyboru

Białym ko­cem czar­nych róż
otu­lony cichy płacz
pośród jęku płonących mórz
uto­piony bez­denny żal
Syk węża błyszczące­go złotem
język og­nia smoczych płuc
i nikt nie wie co będzie potem
i nikt nie wie co będzie już
Siedem zniszczo­nych przez ogień kościołów
Siedem mar­nych ku­pek popiołów
i już do końca tak ma­my żyć?
żyć?
Może być tak, że kiedyś się zmieni
może ktoś wstąpi z nieba do ziemi
a może to ludzie po­win­ni się zmienić
może...nie, to za trud­ne, nie

4.11.2009 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 listopada 2011, 20:03

Niektórych złych rzeczy nie da się łat­wo i de­likat­nie wy­per­swa­dować ko­muś z głowy. Im dłużej w niej za­legają tym ciężej się ich poz­być, To jak zas­chnięty bród na naczy­niach, cza­sem trze­ba po pros­tu zacząć moc­no szo­rować dru­cianą gąbką. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 listopada 2011, 17:05

Do Człowieka

Spełnienia marzeń
z ser­ca całego
najskrytszych
życzę Ci 

Szczęśli­wego poranka
całą duszą
spokojnego
życzę Ci

Wy­marzyłam dom
jak ze snów
człowieku
najpiękniejszych

Koło lasu
dom stoi
mroczne­go
od wieków

Tyl­ko dla mnie
za­pal świeczkę
przechodząc
czasem

Pod wierzbą
tyl­ko jedną
płaczącą
malutką 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 listopada 2011, 18:06

Jej marzenia

Między tym co rzeczywiste
i skrap­lające się po­woli w umyśle
Tańczące is­kier­ki- myśli
spo­wite godziną gdy wsta­je dzień
a zachodzi to co było snem
Godzi­na marzeń, prag­nień i mar
jęczących, cicho schowanych
by ujaw­nić się tyl­ko teraz
tyl­ko jej
Uczu­cia oplatające [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2011, 19:56

To co czuję

Budząc się i za­sypiając
widzieć swo­je od­bi­cie pod Twoimi powiekami
Oglądać na no­wo szczęśli­we chwile
ma­lowa­ne niez­my­walną farbą
pal­cem po ścianie naszej miłości
Bez końca słuchać me­lodii Twoich słów
przez­naczo­nych tyl­ko dla mnie
i czuć się tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 listopada 2011, 11:45

Ukryta rozpacz

Sa­mot­ny wśród ludzi,
wyklęty przez tłum
Jed­nak nie woła o pomoc
nie skarży się na los
Sa­mot­nie drogą kroczy
wśród smutków i wśród łez
Łzy nie widzą jed­nak ranka,
lecz o zmro­ku wy­pełzają z cienia
by owładnąć duszą i zagłuszyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 listopada 2011, 18:14

Tosiek16

Obłokiem dymu z ust malowana, jak czarna mara do płuc wdychana, trująca i gorzka do gardła wlewana, płynąca w żyłach ciągle ta sama

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tosiek16

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność